Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten

af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Vandet kvalitets sikres gennem en række analyser fra boring til forbruger.

Drikkevandet er middelhårdt det vil sige ca 9 dH.

Drikkevandskvaliteten er god, der har ikke været overskridelser af de af miljøstyrelsens udstedte grænseværdier i 2023.
Herunder er listet et udvalg af almindelige parametre.

                                              Enhed                   Værdi         Kravværdi              
Kimtal ved 22°C                    CFU/ml                    15              200
Coliforme bakterier 37°C      MPN/100ml              <1              i.m
Eschericia coli                       MPN/100ml              <1              i.m                 
Entreokokker                         CFU/100ml              <1              i.m 
Jern                                        mg/l                        0.049          0.2
Mangan                                  mg/l                        0.011          0.05
Ammonium                             mg/l                        0.025          0.05

Vandprøver udtages på boringer hvert 4 år.
Vandprøver udtages hvert år 11 taphane prøver hos udvalgte forbrugere.
Vandprøver udtages hvert år 11 driftskontrolprøver hos udvalgte forbrugere.
Vandprøver udtages hvert år 3 gruppe B prøver på ledningesnettet.
Vandprøver udtages hvert år 4 (2 på hvert værk) driftskontroller på afgang vandværk.

Til egenkontrol udtages der årligt ca. 200 vandprøver fordelt på boringer, afgang vandværk, ledningsnet, samt udvalgte forbrugere. Prøverne analyseres med Luminultra. Prøverne udtages ugentligt.

Se alle ministereille vandanalyser her. 

Se vejledning til "Sådan læses en vandanalyse" her.

 

DV Logo mini danva

Ikast Vandforsyning A.m.b.A | Kildevej 40 | 7430 Ikast | Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontakt (it)