Undersøgelse for pesticid

Under denne overskrift gemmer sig dette efterårs presseomtale af pesticid i drikkevand og senere ændring i drikkevandsbekendtgørelsen.

For Ikast Vandforsyning har forløbet udspillet sig således.
Da dagspressen begyndte omtale af Chloridazon i drikkevandet besluttede bestyrelsen for Ikast Vandforsyning af undersøge drikkevandet for de 3 omtalte pesticid stoffer. Prøverne blev udtaget afgang vandværk. De undersøgte stoffer er.
Chloridazon, Chloridazon desphenyl og Chloridazon methyl- desphenyl.

Prøveresultatet for Bøgildværket viste at ingen af de 3 stoffet kunne spores i drikkevandet, der blev ikke udtaget yderligere prøver på Bøgildværket.

Prøveresultatet for Kildeværket viste at et pesticid, Chloridazon desphenyl blev konstateret med værdier under grænseværdien på 0.1 ug/l. Det skal bemærkes at på dette tidspunkt var drikkevandsbekendtgørelsen ikke ændret.

Bestyrelsen for Ikast Vandforsyning besluttede at undersøge de 6 boringer tilsluttet kildeværket for stoffet Chloridazon desphenyl.
Denne undersøgelse viste at stoffet fandtes i 2 boringer og ikke i 4 boringer.
De 2 berørte boringer blev øjeblikkeligt taget ud af drift. Kildeværket har derefter 4 boringer tilsluttet.

Efter en kort driftsperiode med boringer hvor der ikke er konstateret Chloridazon desphenyl blev der på afgang Kildeværket udtaget ny prøve for Chloridazon desphenyl. Prøveresultatet viste ikke fund af pesticidet.

Vi kan derfor konkludere at Ikast Vandforsyning leverer vand til sine forbrugere uden indhold af pesticidet Chloridazon og dets omsætningsprodukter.

At Kildeværket har tilsluttet 4 boringer i stedet for 6 ændre ikke ved at Vandforsyningens strategi er at Bøgildværket og Kildeværket hver for sig og uafhængig af hinanden skal kunne præstere den vandmængde forbrugerne efterspørger. Ændringen giver ikke anledning til ændringer i indvindingstilladelserne for de 2 værker.

Alt andet lige, vil en nedgang i antallet af boringer føre til lidt øgede omkostninger på de tilbage blivende boringer og en lille og ikke mærkbar nedgang i sikkerheden, færre boringer skal udføre det samme arbejde.
Ikast Vandforsyning har som strategi at de nuværende kildepladser tilsluttet Kildeværket i fremtiden erstattes af en kildeplads i Gludsted.

DV Logo mini danva

Ikast Vandforsyning A.m.b.A | Kildevej 40 | 7430 Ikast | Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontakt (it)