Information

vandglasIkast Vandforsyning forsyner ca 7.00. forbrugere eller ca 16.000 mennesker med rent drikkevand.

Vandet bliver hentet i vandforsyningens 9 boringer. 
Ikast Vandforsyning udpumper årligt små 1.000.000 kubikmeter vand til vandforsyningens forbrugere.

Hårdhed : Drikkevandet er middelhårdt, det vil sige ca 8-9odH.

Grundvand i Danmark

I Danmark bruger vi grundvand til drikkevand, og derfor er det vigtigt, at vi alle passer godt på vores grundvand,
og beskytter det mod forurening, således at vi også i fremtiden kan hente rent drikkevand op.

Grundvandet undersøges og kontrolleres løbende, og hvis De ønsker yderligere information og viden om grundvand,
kan De læse mere hér.

Vandanalyser.
Ønsker De at få foretaget en analyse af Deres drikkevand, kan De rette henvendelse til vandforsyningen.
Prisen afhænger af hvilke stoffer, der skal analyseres for.

Drik frisk vand.
Vær opmærksom på, at drikkevandets kvalitet kan være forringet om morgenen,
efter at vandet har stået stille i forbrugernes installationer hele natten.
Brug derfor de første par minutters vand til vask, toiletskyl eller andre formål,
hvor vandet ikke drikkes. Når vandets temperatur er faldet,
og der kommer koldt vand ud af hanen, er vandet friskt og kan drikkes.

Det er en god ide at have en kande med vand stående i køleskabet - så har De altid frisk og koldt vand,
og De undgår vandspild ved at vente på, at vandet i hanen bliver koldt.

Undgå metalafgivelser fra armaturer.
Mange armaturer i husstanden kan afgive metaller -herunder nikkel -til drikkevandet.
Undgå derfor at drikke det første vand, som kommer ud af hanen, når vandhanen har stået stille over natten.
Når vandet har løbet lidt og er blevet koldt, er det frisk og kan drikkes.

Forbrugeransvar.
Vandforsyningen har ansvaret for drikkevandets kvalitet frem til forbrugernes grundskel.
Forringelser af drikkevandskvaliteten, som skyldes forbrugernes egne installationer,
er vandforsyningen ikke ansvarlig for, men vandforsyningen giver gerne råd og vejledning i tilfælde af problemer
eller tvivlsspørgsmål. Vandledninger på privat grund er vandforsyningen ikke ansvarlig for.

Utætte rør.
Hvis uheldet er ude, og et rør bliver utæt, er det vigtigt at kunne lukke for vandet hurtigt.
Sørg derfor for at vedligeholde Deres hovedhane før vandmåleren jævnligt og checke,
om hanen lukker tæt. Dette kan gøres ved at lukke hovedhanen og checke,
at vandmåleren står stille. Hvis der er problemer, bør De kontakte en blikkenslager/VVS installatør.

Brandhaner.
I tilfælde af brand kan det være et spørgsmål om sekunder for at redde liv.
Det er derfor vigtigt, at brandhaner altid er nemme at komme til.
Har De en brandhane placeret uden for Deres grund, skal De sørge for,
at hæk eller lignende ikke vokser ud over brandhanen.
 
Stophaner.
Stophaner, som er placeret i eller tæt på skel altid være til at komme til.
Undgå derfor at hæk eller anden beplantning vokser ud over stophanen.

Flytning.
Ved salg/køb af ejendomme skal vandmåleren aflæses, så vandregnskabet kan gøres op.
Sælger og køber skal aflæse vandmåleren og skrive en flyttemeddelelse med aflæsningen,
fraflytningsdato, sælgers nye adresse samt sælgers og købers underskrift.
Flytninger meldes til Energi Ikast på 96 60 00 33 eller www.energi-ikast.dk 
 

Hvorfor er vandet der kommer ud af hanen hvidt.
Hvis der har været lukket for vandet i en gade - f.eks. fordi ledningen er blevet repareret - kan der opstå små luftbobler i vandet,
når der kommer vand i ledningen igen.
Vandet ser hvidt ud, når det tappes fra vandhanen, men boblerne forsvinder langsomt igen.
Det er et kortvarigt problem, og det er ikke sundhedsskadeligt.

Hvorfor er vandet der kommer ud af hanen brunt eller sort.
Drikkevandet indeholder jern og mangan, som kan udfældes i ledningsnettet.
F.eks. ved ledningsbrud kan det udfældede jern og mangan hvirvles op i ledningerne og farve vandet rødbrunt eller sort.
Det samme gælder, hvis en vandhane i længere tid ikke har været brugt.
Det er ikke sundhedsskadeligt at drikke vandet, men det ser ikke godt ud.
Desuden er det ikke klogt at vaske tøj i vandet, da farven kan sætte sig i det.

Hvorfor har jeg kun koldt vand ikke varmt vand.
Ikast Vandforsyning leverer vandet ikke varmen. 
Har du vand men ikke varmt vand er det muligvis varmeforsyningen der svigter.
Kontakt dit lokale varmeværk

Vandledningsnet Ansvars Fordeling Ny

DV Logo mini danva

Ikast Vandforsyning A.m.b.A | Kildevej 40 | 7430 Ikast | Email: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Kontakt (it)